• rzeczoznawca majątkowy
  • rzeczoznawca motoryzacyjny
  • wycena samochodu
  • wycena maszyn

Rzeczoznawca samochodowy w Krakowie

Biuro Ekspertyz i Wycen Pojazdów Samochodowych, Maszyn i Urządzeń oraz Rekonstrukcji Wypadków Ruchu Drogowego mgr inż. Andrzej Lis zostało zarejestrowane w 1989 roku w Krakowie i prowadzi działalność w sposób nieprzerwany od ponad 25 lat.
Wysoka jakość świadczonych usług rzeczoznawczych w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego, wycen aut oraz terminowość ich wykonania jest gwarancją naszej niezawodności. Dzięki doświadczeniu w branży samochodowej możemy świadczyć usługi na wysokim poziomie, zajmując się wykonywaniem ekspertyz na potrzeby rynku motoryzacyjnego. Działamy zarówno na terenie Polski, jak i krajów Unii Europejskiej.
Firma posiada NIP: 945–121–64–80, REGON: 350127755, Podatnik VAT UE.
Certyfikowany rzeczoznawca w zakresie specjalności:
 • pojazdy samochodowe i ciągniki
 • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Certyfikat nr 8732/89
Doświadczenie zawodowe
 • Mechanik regulujący silniki wysokoprężne
 • Doświadczenie w pracy zawodowej zdobytej na warsztacie jako mechanik samochodowy, najpierw w Technicznej Obsłudze Samochodów w Krakowie, a później w P.P. Polmozbyt Kraków
 • Uprawniony rzeczoznawca majątkowy od 1989 roku, posiadający certyfikat rzeczoznawcy od 2002 roku
 • Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie 1983 – 2004 do spraw: eksploatacji, naprawy, budowy i wycen samochodów, maszyn i urządzeń oraz rekonstrukcji wypadków ruchu drogowego
 • Biegły Rzeczoznawca Urzędu Skarbowego w Krakowie od 1985 roku
 • Mianowany nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych (samochodowych) w zakresie: budowa, eksploatacja, naprawa pojazdów samochodowych oraz silników spalinowych w Technikach Samochodowych w Krakowie, w tym w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4
Kwalifikacje zawodowe:
 • Technikum Mechaniczne Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie Al. Mickiewicza 5, specjalność: eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych - technik mechanik samochodowy
 • Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny, specjalność: Samochody i Ciągniki – mgr inż. mechanik samochodowy
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Krakowie - nauczyciel mianowany przedmiotów zawodowych (eksploatacja, budowa i naprawa pojazdów samochodowych)

Rzeczoznawca motoryzacyjny oferuje:

 • kalkulacje napraw powypadkowych Audatex
 • ekspertyzy i rekonstrukcje wypadków w ruchu drogowym
 • opracowania ocen technicznych samochodów po wypadku
 • ustalenie wartości pozostałości powypadkowej samochodu
 • ocena stanu technicznego samochodów po naprawie
 • wycena wartości rynkowej: samochodów, ciągników, autobusów, pojazdów specjalistycznych, motocykli
 • wycena i ocena techniczna pojazdów specjalistycznych komunalnych
 • ocena stanu technicznego zespołów i podzespołów oraz części samochodowych
 • ekspertyzy techniczne samochodów nowych w okresie gwarancji i rękojmi
 • kompleksowa obsługa związana z uzyskaniem odszkodowania wypadkowego
 • opracowania i weryfikacja kosztorysów napraw powypadkowych samochodów

Wycena samochodów i maszyn

 • rzeczoznawstwo samochodowe w zakresie konsultacji
 • pośrednictwo kupna – sprzedaży samochodów osobowych, ciężarowych
 • doradztwo przy zakupie samochodu
 • porady z zakresu motoryzacji
 • ocena techniczna pojazdów
 • badanie powłok lakierniczych samochodów
 • ekspertyzy samochodów, maszyn i urządzeń
rzeczoznawca samochodowy
Lis Andrzej, mgr inż., biegły rzeczoznawca motoryzacyjny